search_api_autocomplete

Manager transaction detail: XIOR

Datum openbaarmaking
12/10/2020
Naam meldplichtige
Aloxe NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Christian Teunissen, Frederik Snauwaert

Emittent
XIOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974288202
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
132.701
Prijs
52,75
Totaal bedrag
6.999.977,75
Toelichting van de meldplichtige

Deelname private plaatsing door accelerated bookbuilding naar aanleiding van inbreng in natura.