search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GBL

Datum openbaarmaking
29/05/2020
Naam meldplichtige
Le Clef Xavier
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GBL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003797140
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
350
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Share grant - remuneration plan