search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SIPEF

Datum openbaarmaking
23/03/2020
Naam meldplichtige
Du Monceau de Bergendal Tanguy
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Priscilla Bracht

Emittent
SIPEF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003898187
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.917
Prijs
39,75
Totaal bedrag
76.196,95