search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SIPEF

Datum openbaarmaking
22/08/2019
Naam meldplichtige
Somville Marie-Alix
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jacques Delen

Emittent
SIPEF
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003898187
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
8.935
Prijs
37,35
Totaal bedrag
333.702,31
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
7955
37.40
297517.00
980
36.92
36185.31