search_api_autocomplete

Manager transaction detail: WDP

Datum openbaarmaking
08/02/2021
Naam meldplichtige
RTKA Maatschap
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Tony De Pauw

Emittent
WDP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974349814
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
683.761
Prijs
29,25
Totaal bedrag
20.000.009,25
Toelichting van de meldplichtige

Inschrijving op de kapitaalverhoging in geld beslist bij akte dd 3.02.2021 en vastgesteld bij akte d.d. 8.02.2021