search_api_autocomplete

Manager transaction detail: D'IETEREN GROUP

Datum openbaarmaking
14/12/2020
Naam meldplichtige
Société Anonyme de Participation et De Gestion
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
D'IETEREN GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974259880
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
5.000
Prijs
59,17
Totaal bedrag
295.876,50
Toelichting van de meldplichtige

Achat réalisé dans le cadre d'un mandat indépendant