search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IMMOBEL

Datum openbaarmaking
21/12/2020
Naam meldplichtige
Van Overstraten Annick
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

A.V.O.- Management srl, Director

Emittent
IMMOBEL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003599108
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500
Prijs
64,21
Totaal bedrag
32.107,00
Toelichting van de meldplichtige

Acquisition dans le cadre de la nouvelle Gouvernance (actions à détenir par Administrateurs).