search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EVS BROADCAST

Datum openbaarmaking
16/12/2020
Naam meldplichtige
Grutman Quentin
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RCG srl

Emittent
EVS BROADCAST
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003820371
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Acceptation de warrants offerts le 22 octobre 2020 au prix d'exercice de 13,69€