search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAC

Datum openbaarmaking
23/12/2020
Naam meldplichtige
MJNS1
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAC
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003545531
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
104.065
Prijs
114,00
Totaal bedrag
11.863.410,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marc-Eric Janssen