search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
08/05/2019
Naam meldplichtige
Simont Adeline
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
762
Prijs
68,00
Totaal bedrag
51.816,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
41
68.00
2788.00
721
68.00
49028.00
Toelichting van de meldplichtige

Inschrijving op 41 nieuwe aandelen door mevrouw Adeline Simont en de heer Bernard Corvillain gezamenlijk.
Inschrijving op 721 nieuwe aandelen door mevrouw Adeline Simont en mevrouw Juliette Simont gezamenlijk als naakte eigenaars en door de heer en mevrouw Lucien Simont als vruchtgebruikers.