search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FLORIDIENNE

Datum openbaarmaking
06/04/2021
Naam meldplichtige
Waucquez Gaëtan
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FLORIDIENNE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003215143
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
21.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Donation en indivision et nue-propriété à MM Charles-Henry et Clément Waucquez avec usufruit pour M Gaëtan Waucquez