search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SOLVAY

Datum openbaarmaking
23/12/2020
Naam meldplichtige
Soirimpar Soirimpré Participations SRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SOLVAY
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003470755
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
40.300
Prijs
95,98
Totaal bedrag
3.868.038,33
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Bernard de Laguiche