search_api_autocomplete

Manager transaction detail: INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

Datum openbaarmaking
19/03/2020
Naam meldplichtige
Gielen Gunther
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003746600
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
600
Prijs
21,95
Totaal bedrag
13.215,80
Toelichting van de meldplichtige

aankoop aandelen