search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LA LORRAINE BAKERY GROUP

Datum openbaarmaking
07/12/2020
Naam meldplichtige
Broeckaert Rudy
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
LA LORRAINE BAKERY GROUP
Soort financieel instrument
Obligatie en soortgelijke schuldinstrumenten
ISIN-code financieel instrument
BE0002751320
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
60
Prijs
1.018,75
Totaal bedrag
61.125,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Rudy Broeckaert