search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
12/02/2020
Naam meldplichtige
KARPENKO Anastasia
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
800.000
Prijs
0,03
Totaal bedrag
20.560,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Arent LIEVENS