search_api_autocomplete

Manager transaction detail: LOTUS BAKERIES

Datum openbaarmaking
13/03/2020
Naam meldplichtige
Moortgat Michel
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
LOTUS BAKERIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003604155
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transacties in aandelen of deelbewijzen van (alternatieve) beleggingsfondsen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10
Prijs
2.700,00
Totaal bedrag
27.000,00