search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MITHRA PHARMACEUTICALS

Datum openbaarmaking
10/07/2020
Naam meldplichtige
FOIDART JEAN MICHEL
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MITHRA PHARMACEUTICALS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974283153
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
41.460
Prijs
26,91
Totaal bedrag
1.115.647,14