search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IBA

Datum openbaarmaking
12/10/2020
Naam meldplichtige
Legrain Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
IBA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003766806
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
7.453
Prijs
10,70
Totaal bedrag
79.802,40