search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ATENOR

Datum openbaarmaking
06/07/2020
Naam meldplichtige
BENS Sidney
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
ATENOR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003837540
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
8.963
Prijs
55,00
Totaal bedrag
492.965,00
Toelichting van de meldplichtige

augmentation de capital