search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TITAN CEMENT INTERNATIONAL

Datum openbaarmaking
23/09/2020
Naam meldplichtige
CANELLOPOULOS ANDREAS
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

KANELLOPOULOS LEONIDAS

Emittent
TITAN CEMENT INTERNATIONAL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974338700
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.000
Prijs
10,69
Totaal bedrag
42.760,60
Toelichting van de meldplichtige

THE TRANSACTION WAS EXECUTED IN THE ATHENS STOCK EXCHANGE