search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
18/01/2021
Naam meldplichtige
Jonkers Valérie
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.556
Prijs
22,42
Totaal bedrag
34.886,00
Toelichting van de meldplichtige

transactie in het kader van het verloningsbeleid van het uitvoerend management (CEO/CFO/COO): aankoop van aandelen via Care Property Invest