search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SMARTPHOTO

Datum openbaarmaking
15/05/2020
Naam meldplichtige
Shopinvest NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Van Rijckeghem Hans

Emittent
SMARTPHOTO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974323553
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
9.999
Prijs
17,35
Totaal bedrag
173.524,40
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
3133
17.20
53887.60
1866
17.34
32351.79
5000
17.46
87285.00