search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GALAPAGOS

Datum openbaarmaking
28/05/2020
Naam meldplichtige
Hoekema Andre
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GALAPAGOS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003818359
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.000
Prijs
187,65
Totaal bedrag
1.876.480,00
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
1000
187.26
187260.00
1000
187.47
187470.00
1500
186.80
280200.00
1500
187.30
280950.00
1000
188.00
188000.00
1500
188.40
282600.00
1500
188.00
282000.00
1000
188.00
188000.00