search_api_autocomplete

Manager transaction detail: SMARTPHOTO

Datum openbaarmaking
02/12/2020
Naam meldplichtige
Alychlo
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
SMARTPHOTO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974323553
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
2.864
Prijs
24,00
Totaal bedrag
68.736,00