search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AEDIFICA

Datum openbaarmaking
18/12/2019
Naam meldplichtige
Gacoin Laurence
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AEDIFICA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003851681
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
680
Prijs
89,50
Totaal bedrag
60.860,00
Toelichting van de meldplichtige

Transactie in het kader van het verloningsbeleid van Aedifica's directiecomitéleden - aankoop van aandelen via Aedifica