search_api_autocomplete

Manager transaction detail: INCLUSIO

Datum openbaarmaking
14/12/2020
Naam meldplichtige
Bosmans André
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
INCLUSIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974374069
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.500
Prijs
21,40
Totaal bedrag
32.100,00