search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TESSENDERLO

Datum openbaarmaking
03/04/2020
Naam meldplichtige
Verbrugge NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
TESSENDERLO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003555639
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500.000
Prijs
24,50
Totaal bedrag
12.250.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Luc Tack