search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
11/02/2021
Naam meldplichtige
TISSERAND Alain
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
383
Prijs
25,00
Totaal bedrag
9.575,00