search_api_autocomplete

Manager transaction detail: MOURY CONSTRUCT

Datum openbaarmaking
18/12/2019
Naam meldplichtige
Moury Gilles-Olivier
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
MOURY CONSTRUCT
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0003602134
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
33.061
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Suite au décès de Monsieur Georges Moury, Monsieur Gilles-Olivier Moury a hérité d'actions dans la société Sari Développement SA qui détient indirectement des actions dans la société Moury Construct SA.