search_api_autocomplete

Manager transaction detail: BEKAERT

Datum openbaarmaking
21/01/2021
Naam meldplichtige
Liao Jun
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
BEKAERT
Soort financieel instrument
Andere
ISIN-code financieel instrument
BE0974258874
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
10.195
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Grant of performance share units
under the Performance Share Unit Plan 2018-2020,
to be settled in cash