search_api_autocomplete

Manager transaction detail: EXMAR

Datum openbaarmaking
05/07/2019
Naam meldplichtige
SAVEREX NV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Nicolas Saverys

Emittent
EXMAR
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003808251
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.000.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Pand op aandelen