search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FAGRON

Datum openbaarmaking
11/11/2019
Naam meldplichtige
Caveye Celine
Hoedanigheid meldplichtige
Kaderlid met leidinggevende functie
Emittent
FAGRON
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003874915
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.764
Prijs
17,10
Totaal bedrag
30.162,00
Toelichting van de meldplichtige

Geaggregeerde melding van meerdere verkooptransacties op transactiedatum.