search_api_autocomplete

Manager transaction detail: KINEPOLIS

Datum openbaarmaking
11/03/2020
Naam meldplichtige
Van Doorselaere Ignace
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

4F BV

Emittent
KINEPOLIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974274061
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
250
Prijs
46,69
Totaal bedrag
11.672,60
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
226
46.70
10554.20
24
46.60
1118.40