search_api_autocomplete

Manager transaction detail: DECEUNINCK

Datum openbaarmaking
01/03/2021
Naam meldplichtige
Deceuninck Evelyn
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Evedec. BV

Emittent
DECEUNINCK
Soort financieel instrument
Opties / warranten voor personeel of managers
ISIN-code financieel instrument
BE0003789063
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van verloningsbeleid: aanvaarding en uitoefening van opties/warranten, alsook de verkoop van de eruit voortvloeiende aandelen
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
15.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00