search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
06/04/2020
Naam meldplichtige
Econocom International BV
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
40.905
Prijs
1,47
Totaal bedrag
60.240,79
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean Louis Bouchard