search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FLOWSPARKS

Datum openbaarmaking
15/07/2020
Naam meldplichtige
Herregodts Guy
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guy Herregodts Consulting BV

Emittent
FLOWSPARKS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003847648
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
14.545
Prijs
2,75
Totaal bedrag
39.998,75