search_api_autocomplete

Manager transaction detail: GLOBAL GRAPHICS

Datum openbaarmaking
19/04/2021
Naam meldplichtige
Congra Software SARL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
GLOBAL GRAPHICS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
GB00BYN5BY03
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
6.000
Prijs
3,98
Totaal bedrag
23.897,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Guido Van der Schueren