search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AKKA TECHNOLOGIES

Datum openbaarmaking
18/02/2021
Naam meldplichtige
BMC MANAGEMENT AND INVESTMENT
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

RICCI Mauro

Emittent
AKKA TECHNOLOGIES
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
FR0004180537
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
122.000
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00
Toelichting van de meldplichtige

Nantissement d'actions