search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CRESCENT

Datum openbaarmaking
22/02/2021
Naam meldplichtige
Van Zele Eric
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

VAN ZELE HOLDING NV

Emittent
CRESCENT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003836534
Soort transactie
Andere
Specificatie van het soort transactie
lenen of uitlenen van financiële instrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
4.571.428
Prijs
0,04
Totaal bedrag
160.000,00