search_api_autocomplete

Manager transaction detail: TER BEKE

Datum openbaarmaking
09/03/2021
Naam meldplichtige
Coopman Dominique
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
WHAT'S COOKING GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003573814
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
770
Prijs
114,00
Totaal bedrag
87.780,00