search_api_autocomplete

Manager transaction detail: PICANOL

Datum openbaarmaking
14/09/2020
Naam meldplichtige
Steverlynck Patrick
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
PICANOL
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003807246
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
gift, ontvangen schenking of nalatenschap
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
800
Prijs
0,00
Totaal bedrag
0,00