search_api_autocomplete

Manager transaction detail: IBA

Datum openbaarmaking
24/09/2020
Naam meldplichtige
Belgian Leverage
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Yves Jongen, Pierre Mottet, Olivier Legrain

Emittent
IBA
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003766806
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
139.868
Prijs
10,47
Totaal bedrag
1.464.003,05
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
73483
10.47
769455.19
66005
10.46
690550.91
380
10.52
3996.95