search_api_autocomplete

Manager transaction detail: INCLUSIO

Datum openbaarmaking
19/03/2021
Naam meldplichtige
Andre Bosmans Management
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
INCLUSIO
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974374069
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.500
Prijs
21,55
Totaal bedrag
32.325,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

André Bosmans