search_api_autocomplete

Manager transaction detail: FLORIDIENNE

Datum openbaarmaking
07/12/2020
Naam meldplichtige
Argenteuil bm
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
FLORIDIENNE
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003215143
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
transactie in het kader van een al dan niet discretionair vermogensbeheercontract
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
356
Prijs
284,02
Totaal bedrag
101.111,12