search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ACCENTIS

Datum openbaarmaking
05/12/2019
Naam meldplichtige
IEP INVEST NV
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ACCENTIS
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003696102
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
638.380
Prijs
0,05
Totaal bedrag
29.683,46
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
2430
0.05
111.78
635950
0.05
29571.68