search_api_autocomplete

Manager transaction detail: ECONOCOM GROUP

Datum openbaarmaking
12/10/2020
Naam meldplichtige
TOUTMA FINANCE
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
ECONOCOM GROUP
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974313455
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Buiten beurs
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
550.000
Prijs
2,58
Totaal bedrag
1.419.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Jean-Louis BOUCHARD