search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
09/03/2020
Naam meldplichtige
MHT Benefit Holding Company Ltd
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Marcel Herrmann Telles

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
404.000
Prijs
52,01
Totaal bedrag
21.011.639,68
Detail van de transactie
Transaction Quantity Transaction Price Transaction Amount
130
51.04
6635.20
8305
53.52
444526.92
5246
52.35
274628.57
6189
52.05
322145.56
6535
52.01
339866.23
3487
53.81
187649.76
3399
53.77
182758.39
2453
53.53
131309.00
7177
52.06
373610.35
199870
52.18
10429877.79
99994
51.17
5116753.98
6
51.13
306.78
4000
50.96
203857.70
7209
52.07
375372.60
50000
52.45
2622340.85