search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
17/06/2020
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Claudio Garcia, Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann, Roberto Thompson Motta

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
1.000.786
Prijs
44,60
Totaal bedrag
44.630.451,98