search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
05/11/2019
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transactiedatum
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500.000
Prijs
72,47
Totaal bedrag
36.236.000,00
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann , Claudio Garcia, Marcel Herrmann Telles