search_api_autocomplete

Manager transaction detail: AB INBEV

Datum openbaarmaking
05/11/2019
Naam meldplichtige
BRC SàRL
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is

Cecilia Sicupira, Paulo Alberto Lemann , Claudio Garcia, Marcel Herrmann Telles

Emittent
AB INBEV
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974293251
Soort transactie
Verkoop / Vervreemding
Specificatie van het soort transactie
Andere
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500.000
Prijs
72,47
Totaal bedrag
36.236.000,00