search_api_autocomplete

Manager transaction detail: CP INVEST

Datum openbaarmaking
24/06/2020
Naam meldplichtige
Van Heukelom Peter
Hoedanigheid meldplichtige
Lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Emittent
CP INVEST
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0974273055
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Specificatie van het soort transactie
primaire markt: intekening op een kapitaalverhoging of een uitgifte van schuldinstrumenten
Plaats van uitvoering transactie
Euronext Brussels
Transaction Date
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
179
Prijs
25,53
Totaal bedrag
4.569,06
Toelichting van de meldplichtige

Verwerving van aandelen in het kader van de uitoefening van het keuzedividend.